Software

PCA inspectiesoftware

Een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is een onmisbaar middel voor professioneel beheer van uw gebouwen. Met een goed MJOP weet u precies welke onderhoudskosten u kunt verwachten. Goede MJOP-software stelt u vervolgens in staat om deze kosten blijvend af te stemmen op het beschikbare budget waarbij u prioriteiten kunt stellen rondom veiligheid, gezondheid en functionaliteit. 

Organiseren en automatiseren via de Planon Condition Assessor (PCA)

‘Eerst organiseren, dan automatiseren’ is ons motto. Dat levert MJOP-software op die u echt helpt bij het standaardiseren van het totale proces van planmatig onderhoud. Op basis van úw doelstelling. 

Inzicht in risico’s en kosten

U krijgt inzicht in risico’s als u het onderhoud niet zou uitvoeren, onderhoudskosten en de technische conditie van gebouwen en installaties. Met de PCA software maakt u voortaan onderbouwde keuzes. En het wordt eenvoudig verantwoording af leggen.